Loading...

  SẢN PHẨM TƯƠI

  Premium Ham

  Premium Ham

   

   

  A8 - Whole (286.200đ/kg)

  A8 - Sliced (300.240đ/kg)

  Cervelas

  Cervelas

  Half 450 - 500g

  ( 02pcs/1kg )

  291.600đ/kg

  A37

  SẢN PHẨM TƯƠI

  Loading...

  Sản phẩm hot

  Không có thông tin cho loại dữ liệu này